Nästa generations forskare inom neutronspridning tas emot av Uppsala universitet

2022-07-05

Tre deltagare från forskarskolan SwedNESS får bidrag för fortsatta karriärer inom neutronspridning med Uppsala universitet som värduniversitet. Bidragen delas ut av Stiftelsen för strategisk forskning, SSF.

För mer information tryck här!

All News